Novinky

Zdroj: Facebook Ondřeje Lněničky

29.6.2022 jsme se zúčastnili řádného zasedání zastupitelstva MČ Praha 18 – Letňany.

Ondřej Lněnička opět nezklamal, předváděl své oblíbené nic neříkající monology, prezentoval data a tabulky, která nebylo možné ověřit a bojoval za dobro developerů. Například v bodě 22 prosazoval zrušení městského parku (dle Metropolitního plánu Park za tratí) ve prospěch další developerské výstavby.

Během zasedání neopomněl napadat i ostatní zastupitele, například Olafa Deutsche obvinil z toho, že se vyfotil se současným náměstkem primátora Petrem Hlaváčkem. Pan architekt Hlaváček se měl podle Ondřeje Lněničky provinit tím, že mu z očí do očí sdělil: „Letňany si škrtám z mapy“ – je to sice pomluva ve stylu jedna paní povídala, ovšem pro styl našeho místostarosty pro školství zcela příznačná.

Tak jen pro připomenutí, s kým dalším se, kromě pravomocně odsouzeného Romana Berbra, rád fotí pan Lněnička. Vzpomínáte si například na Mirka Topolánka a jeho toskánskou partu v čele s Markem Dalíkem: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tosk%C3%A1nsk%C3%A1_af%C3%A9ra

Nebo na Petra Nečase a jeho asistentku (nyní manželku) Janu Nagyovou, která dřela jako kůň a zneužívala vojenského zpravodajství: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nejvyssi-soud-dovolani-jana-necasova-vojenske-zpravodajstvi_2108312131_dok